Preparació a la prova d'aptitud personal (PAP) per a l'accés als graus en educació infantil i primària: part logico-matemàtica
Amb la col·laboració de UIC Barcelona

Universitat Internacional de Catalunya

Què és MathPAP?

 • Matheutikos PAP és l'eina que t'ajudarà a preparar les proves logico-matemàtiques PAP
 • Matheutikos és un motor de generació i correcció d'exercicis amb expressions matemàtiques que s'adapta al teu nivell, emprant algoritmes basats en la Intel·ligència Artificial per a gestionar el contingut de la forma més adequada.
 • Està integrat en una aplicació TIC extremadament intuïtiva, que avalua i s'adapta al teu ritme de treball de forma contínua.
 • Matheutikos PAP té tot el contingut que necessites per a preprar les proves.

MathPAP està dotat del motor de correcció Matheutikos

Matheutikos és un entorn dotat d'un motor de correcció que imita l'escriptura matemàtica. Els conceptes i destreses que exposem estan tots ells integrats a l'entorn, de manera que hem aconseguit generar explicacions dels conceptes de gran qualitat i auto-corregibles

Tots els exercicicis tenen ajuda

Matheutikos no només corregeix els exercicis, sinó que et presenta una ajuda interactiva en cas que ho necessitis. Amb Matheutikos hem creat el que anomem text intel·ligent, capaç d'assegurant la comprensió dels conceptes que estiguis treballant, a base de fer les preguntes adequades en cada moment. Aquestes preguntes t'obligaran a seguir els passos intermedis que et duran a la resposta correcta.

No es tracta d'un mètode revolucionari, és exactament el que els grecs anomenaven maieusis. I és el que tots els mestres de qualsevol disciplina han fet sempre. I és una gran idea fer-ho així. A Matheutikos creiem que la tecnologia és al servei de les grans idees.

Com funciona el curs MathPAP?

Els objectius del curs

 • Matheutikos PAP distingueix entre objectius principals i secundaris. L'objectiu principal, de caràcter obligatori, consisteix a completar el material del cus.
 • Per tal d'avaluar l'assoliment de objectiu principal, caldrà fer un examen específic de final de curs. Si no superes aquest examen podràs tornar-lo a fer, ja que el més important és que assoleixis els coneixements.
 • Quan t'inscriguis al curs, et hauràs de fer una avaluació inicial. Els resultats d'aquesta prova et marcaran els objectius secundaris que hauràs d'assolir.
 • A mesura que vagis treballant, Matheutikos detectarà les teves mancances i t'anirà suggerint capítols de reforç, proposant-te a més a més exàmens d'avaluació.
 • Aquests objectius secundaris seran una sèrie de proves, petits exàmens, que caldrà que superis.
 • Aquests objectius secundaris no són obligatoris, però MATHEUTIKOS te'ls anirà recomanant de tant en quant.

L'Agenda i el treball

 • L'Agenda et recorda, de forma personalitzada, la programació automàtica de les dates de les proves i exàmens que hauràs de fer.
 • També et proporciona el resultat (la nota d'avaluació) d'aquells que ja has fet. Tant pels objectius principals com pels secundaris.
 • Pel que fa al treball d'un exercici, es considerarà "finalitzat" quan hagis aconseguit fer-lo sense el botó "d'ajuda".
 • Si el resols amb ajuda et restarà punts, no assolint la màxima puntuació en l'exercici fins a que el facis sense ajuda.
 • El treball d'un apartat (dins d'un capítol), és el treball mitjà dels exercicis que contingui i es mesura en %.
 • El treball d'un capítol és el treball mitjà dels apartats que el formen i es mesura en %.
 • El treball de la jornada estarà en funció dels exercicis fets durant aquesta i es mesura en tant per u.

Estadístiques i el ritme de treball

 • MathPAP et proporcionarà informació puntual i actualitzada de les jornades realitzades i les teves notes corresponents, conjuntament amb el ritme de treball de la jornada.
 • El ritme de treball mesura el treball mig per jornada necessari per a assolir els objectius. I té en compte el ritme amb què estàs treballant.
 • El ritme proposat serà aquell que sigui necessari per tal que assoleixis els teus objectius.

Subscriu-te

Contractant MathPAP gaudiràs de totes les possibilitats que t'oferim.

Curs online

 • Accés a tot el contingut de MathPAP (contingut específic de l'examen i contingut de reforç)
 • Accés al contingut específic orientat al càlcul (sense calculadora)
 • Visualització del teu rendiment i tutorització virtual del teu progrés
 • Exàmens d'autoavaluació per a posar-te a prova
 • Explicacions de tots els passos involucrats

Prova-ho sense compromís!

Prova-ho!

49€

Adquirir

Curs online + UIC

 • Matheutikos col·labora amb la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) per organitzar un curs amb sessions presencials
 • Amb aquesta opció tens, a més, accés a tot el contingut MathPAP
 • Tindràs accés a resolució de dubtes mitjançant correu electrònic.
 • Amb aquesta opció, et descomptarem l'import de la matrícula si et matricules a la UIC!
Per a adquirir aquest producte, posa't en contacte amb la UIC

Contacte

Per a contactar amb nosaltres en cas de qualsevol dubte, si et plau, escriu un correu a:

info@matheutikos.com